เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานประจำปี 2556 : การแสดง I Can Do on Stage 2013 “Multi Children, Multi Characters”

ขอเชิญร่วมชมการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน
I Can Do on Stage 2013 leather ipad mini case

“Multi Children, Multi Characters”
ในงานประจำปีครั้งที่ 11 "พหุภาษารักษ์ไทย มุ่งไกลสู่สังคมโลก"
ในเวลา 8.30 - 11.30 น. ipad mini case


1. การแสดงชุด Smile music คอนเสิร์ตพี่น้องร้องเพลง
2. การแสดงชุด Love mom
3. การแสดงชุด Violin Solo Girl
4. การแสดงชุด พระจันทร์แทนใจ
5. การแสดงชุด Tarikipas Wayang Kulit
6. การแสดงชุด Little Ballet
7. การแสดงชุด Vie Second
8. การแสดงชุด Just Love Kids
9. การแสดงชุด K-Kingdom
10. การแสดงชุด Ballet dance show
11. การแสดงชุด Four Girls
12. การแสดงชุด Solo Classical ballet
13. การแสดงชุด Star Singer
14. การแสดงชุด The six sense
15. การแสดงชุด What your name ?
16. การแสดงชุด Girly Berry
17. การแสดงชุด California Girls
18. การแสดงชุด June
19. การแสดงชุด 2 Sitter Star
20. การแสดงชุด Baby girl
21. การแสดงชุด สาวศรีราชา
22. การแสดงชุด Country Boy
23. การแสดงชุด ขลุ่ยคือชีวิต
24. การแสดงชุด Xin Ru Dao Ker
25. การแสดงชุด Tsugarukilkyou Fuyeshiki
26. การแสดงชุด The Newsroom Special Scoop : Global Language For AEC
ipad portfolio case