เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ผลการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556
designer hermes handbags
handbags
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ด.ช.วรากร พิริยศาสน์ ป.2/2
ด.ญ.อนัญญา อายุเจริญ ป.3/3

louis vuitton replica bags outlet
swiss replica watches
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ด.ช.ภูมิรพี ว่องพัฒนากุล ป.6/2
ด.ช.วีริศ รุ่งณรงค์รักษ์ ป.6/2
louis vuitton replica bags
louis vuitton replica
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ด.ช.วรากร พิริยศาสน์ ป.2/2

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ด.ญ.อาภานันท์ จิรัตติกานนท์ ป.6/1
ด.ช.ภูมิรพี ว่องพัฒนากุล ป.6/2
ด.ช.วีริศ รุ่งณรงค์รักษ์ ป.6/2

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ จะทำการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2556