เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

นิทรรศการแนะแนวทางในการเลือกเรียนภาษาที่ 3 ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น และ วิชาภาษาจีน
ขอเชิญชมนิทรรศการแนะแนวทางในการเลือกเรียนภาษาที่ 3 ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาจีน
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม พ.ศ.2557 ipad portfolio caseเวลา 15.30 – 16.30 น.
ณ บริเวณลาน อาคารอำนวยการ ชั้นล่าง

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดทำกิจกรรม คือ
1. เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาษาที่ 3 แก่นักเรียนและผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 leather ipad mini case2. เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจเลือกการเรียนภาษาที่ 3 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะกับอาจารย์เจ้าของภาษาเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่สงสัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 3 ipad mini case4. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการเลือกภาษาที่ 3