เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ยินดีต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Wakayama University ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ยินดีต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Wakayama University ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันพุธที่ 19 - วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

รายนามนิสิตแลกเปลี่ยนจำนวน 17 คน ประกอบด้วย
Ms. Aya Enosako ครอบครัวของ น.ส.คอเรซอน มะลิ เบอร์ตัน เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
Ms. Nae Kagiyama ครอบครัวของ ด.ญ.ธัญลักษณ์ ทองขาว เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
Ms. Tomoe Kondo ครอบครัวของ ด.ญ.กัญญ์วรา ด่านกุล เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
Ms. Kana Tani ครอบครัวของ น.ส.วิมลฉัตร วงษ์อยู่น้อย เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
Ms. Ami Minami ครอบครัวของ ด.ญ.พรรษกร แก้วปิ่นทอง เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
Mr. Kazuto Miyasaka ครอบครัวของ ด.ญ.อริยะ ซูซูกิ เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
Ms. Yuna Yamamoto ครอบครัวของ ด.ญ.ธาราพร ผู้อุตส่าห์ เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
Ms. Marina Goto ครอบครัวของ ด.ญ.วีรินทร์ วัฒนะวงษ์ เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
Ms. Hiromi Kondo ครอบครัวของ ด.ญ.ปิยปวีณ์ เกิดศรีทอง เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
Ms. Maho Nishioka ครอบครัวของ ด.ญ.อลิสา นิชิโอะ เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
Ms. Moe Fukuo ครอบครัวของ ด.ญ.จิณห์มาตฤกา จงพิทักษ์ศีล เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
Mr. Kanya Nakai ครอบครัวของ ด.ช.ณัฐภัทร เชิดชู เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
Mr. Kotaro Hashimoto ครอบครัวของ ด.ช.ธิติกร สุขสมบูรณ์ เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
Ms. Keina Fujita ครอบครัวของ น.ส.นัทธพร นาคธนสุกาญจน์ เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
Mr. Takumi Yanagihara ครอบครัวของ ด.ช.จักริน คิม เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
Mr. Hideaki Onishi ครอบครัวของ ด.ช.ณัฐภัทร เชิดชู เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
Ms. Kotome Shibano ครอบครัวของ ด.ญ.อัยย์ งามกิจเจริญลาภ เป็นครอบครัวเจ้าภาพ

รายนามอาจารย์แลกเปลี่ยนจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
Mr.Ichiro Fujiyama
Ms.Kasumi Shiraishi

อาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนจะร่วมเรียนและร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อาทิเช่น กิจกรรมวัฒนธรรมไทย "ร้อยมาลัย" , กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น "อาหารญี่ปุ่น" ,ร่วมทำ Presentation ร่วมเข้าเรียนในวิชาต่างๆ อาทิเช่น วิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ดนตรีนาฏศิลป์ (รำพื้นเมือง) และ พลศึกษา