เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2556 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ผลการแข่งขัน เด็กชายวีริศ รุ่งณรงค์รักษ์ ชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลชมเชย

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_832-announceimage_831.jpg