เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท)

ด.ช.ภูมิรพี ว่องพัฒนากุล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 เข้าสอบภาคปฏิบัติและรับเหรียญรางวัล
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประจำปี พ.ศ. 2556
จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
และจะเข้าสอบภาคปฏิบัติในวิชาวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557
ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ทวีญาณสุคนธ์)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
เวลา 08.00-14.00น.