เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การออกข้อสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ PISA"

งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การออกข้อสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ PISA"
ให้แก่คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
printing machine

โดยมี ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร
ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30 – 15.30 น.
ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
phone photo printer

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_869-sisitape copy.jpg