เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
ในวันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม


09.00 - 09.30 น. ผู้ปกครองลงทะเบียน

09.30 – 10.30 น. อาจารย์ใหญ่กล่าวต้อนรับ
- แนะนำคณะกรรมการดำเนินงาน
- บรรยาย “มารู้จักโรงเรียนสาธิต ฯ”

10.30–11.00 น. “ทำความรู้จักกับอาจารย์ของเรา”
โดย อ.ศันสนีย์ ตาทิน และ อ.ธรรมนูญ รัตนมุง

11.00 – 11.30 น. “เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิดเทอม”
โดย อ.ศันสนีย์ ตาทิน

11.30 – 12.00 น. “ล้อมรั้วให้ลูกด้วยพันผูกบ้านโรงเรียน”
โดย คุณวรรณา อรุณธัญญะ
- แนะนำคณะกรรมการสมาคมฯ