เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ตารางคัดกรองสายตา ปีการศึกษา 2557

งานสุขภาพอนามัย จัดคัดกรองสายตา ก่อนการตรวจสุขภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 และนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 9 - 25 มิถุนายน พ.ศ.2557
ระดับประถมศึกษา บริเวณอาคาร 3 ชั้นล่าง
ระดับมัธยมศึกษา บริเวณอาคาร 6 ชั้นล่าง

* นักเรียนที่สวมแว่นให้นำแว่นมาด้วย
* นักเรียนที่ใส่คอนแทคเลนส์ ให้นำอุปกรณ์
สำหรับการแช่คอนแทคเลนส์มาด้วย
* นำสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (เล่มสีเหลือง)
* หากมีนักเรียนคนใดที่ไม่ได้มาคัดกรองสายตาตามวัน และเวลาที่กำหนด สามารถมาคัดกรอง
สายตาได้ใน วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 8.00 - 8.30 น. เป็นวันสุดท้าย

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_873-ตารางคัดกรองสายตา.pdf