เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2557
ภายใต้แนวความคิด (Theme) คือ KUSMP UNITED
โดยมีอาจารย์ปรัชญา เนียมทอง เป็นประธานโครงการ

อาจารย์ที่ปรึกษาสี พ่อสี-แม่สี ประจำปีนี้ ได้แก่
สีฟ้า (ฺฺBlue Marine) อ.พฤทธินันท์ กมลาสน์ ณ อยุธยา และ อ.กุสุมา คำผาง
สีชมพู (Pink Magenta) อ.พงศ์ธนัสม์ สาตะรักษ์ และ อ.นภัสสร หล้าคำมี
สีเหลือง (Yellow The Duck) อ.อัศวินทร์ เสียงลือชา และ อ.ศิริพร แย้มบาน
สีแดง (Redden) อ.ทินกฤต แหล่ป้อง และ อ.สุทิศ่า น้ำขาว

สถานที่ในการประชุมรวมสมาชิกสี เพื่อฝึกซ้อมเพลงเชียร์
สีฟ้า (ฺฺBlue Marine) บริเวณ ลานอาคารอำนวยการ ชั้นล่าง
สีชมพู (Pink Magenta) บริเวณอาคาร 6 ชั้นล่าง
สีเหลือง (Yellow The Duck) บริเวณอาคาร 3 ชั้นล่าง
สีแดง (Redden) บริเวณหน้าห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม