เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557

กิจกรรมของแต่ละระดับชั้น
ป.1-ป.3 ระบายสีรูปภาพวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 640-878 dumps
ป.4 เล่านิทานคุณธรรม 642-427
ป.5-ป.6 วาดการ์ตูนช่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 642-311 exam
ม.1-ม.3 กิจกรรมประกวดจัดป้ายนิเทศ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557 IWC replica watches
ม.4 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา hermes replica handbags
ม.5 กิจกรรมตกแต่งเทียนพรรษา hermes replica handbags
ม.6 กิจกรรมจัดทำชุดทำบุญ สังฆทาน replica handbags

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_894-แผนงานกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2557.pdf