เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ยินดีต้อนรับอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ยินดีต้อนรับอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนภาษาต่างประเทศ
สังเกตการณ์การสอนตามห้องเรียน และ School Tour
ในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557
เวลา 8.30 น. - 12.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_903-กำหนดการต้อนรับสาธิตขอนแก่น.pdf