เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา 70-457 dumps ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ขอเชิญผู้ปกครองและอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์
ประจำปีการศึกษา 2557
ในหัวข้อเรื่อง "การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ลูก-ศิษย์"
โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระปัญญานันทมุนี fake burberry bags outlet
เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม และเจ้าคณะตำบลคลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 8.30 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

กำหนดการ
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
09.00-09.15 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดการบรรยาย
09.15-10.30 น. replica rolex datejust การบรรยายพิเศษเรื่อง"การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ลูก-ศิษย์"
11.00 น. นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯกราบขอบพระคุณและถวายปัจจัยแด่พระคุณเจ้า

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_907-ประวัติพระปัญญานันทมุนี.jpg