เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการเที่ยวกันไปไม่ไกลเกินวัน

งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ
ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่
สมัครเข้าร่วมโครงการเที่ยวกันไปไม่ไกลเกินวัน
ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2557
กำหนดการเดินทาง
7.00 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา

9.30 น. ถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี รับประทานอาหารเช้าและซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ล่องเรือไปตามแม่น้ำดำเนินสะดวก

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านแดง แม่กลอง

13.30 น. เดินทางถึงตลาดอัมพวา ซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

14.30 น. ล่องเรือชมทิวทัศน์สองข้างทาง เยี่ยมชมวัด ไหว้พระ

16.00 น. ออกเดินทางจากตลาดน้ำอัมพวา

18.00 น. กลับถึงโรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา

สนใจติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์อัจฉรา อินมอญ ป.5/1