เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 70-643 exam ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 642-902 exam เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า swiss replica watches “รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย 642-311 exam ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่”

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_917-announceimage_916.jpg