เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557

ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 และ 28 สิงหาคม 2557
เวลา : 07.00-18.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารอำนวยการ

โดยมี อาจารย์กุลภาวี วงษ์แสวง อาจารย์เนตรนลิน แหล่ป้อง คุณอัยย์ชัญญา วัฒนพิสิฐและ คุณเบญจา อยู่ศรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน อาจารย์และผู้ปกครองได้เลือกซื้อหนังสือในราคาย่อมเยา จากสำนักพิมพ์ต่างๆ
3. นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของห้องสมุด ซึ่งเป็นแหล่งการค้นคว้าและแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญ
4. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

ลักษณะของกิจกรรม
1.มีการออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น ร้านหนังสือนายอินทร์ บริษัทครีเอชั่น ร้านหนังสือฟ้าใส เป็นต้น ในราคาย่อมเยา

2.กิจกรรม “สอยดาว สาวรางวัล” เป็นการซื้อคูปองใบละ 10 บาท เพื่อลุ้นจับรางวัลต่างๆมากมาย อาทิเช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย จัดกิจกรรมวันที่ 21 ส.ค. 57 แต่อาจจะจัดกิจกรรมต่ออีก 1 วัน คือวันที่ 22 ส.ค. 57 ถ้าหากจำหน่ายคูปองไม่หมด

3. กิจกรรมเล่านิทาน จากคุณธนะชัย สุนทรเวช แห่งสำนักพิมพ์ก้อนเมฆ จัดกิจกรรมเล่านิทานและทำกิจกรรมอื่นๆ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา10.30 – 12.10 น. ณ หอประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

12.Louis vuitton on February 12,replica handbags outlet 1821 was born in a small hermes replica handbags village in France, father is a forest near the woodcutter, born in a poor family. Parents have no money to buy him a louis vuitton replica handbags toy plane and chisel with his childhood, he grew up in woodworking. At the age of 14 he went to Paris alone, walking more than 400 kilometers, walk for several days. His dream is to earn money at that time have a good life, so again painstakingly again tired also not afraid.