เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอเชิญตัวแทนทุกหน่วยงานของโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน"

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน" ให้กับตัวแทนของทุกหน่วยงาน ภายในโรงเรียนสาธิต ฯ โครงการการศึกษาพหุภาษา ในวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัธยมศึกษา

จึงขอเรียนเชิญตัวแทนทุกหน่วยงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน" ตามวันและเวลาดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียงกัน

http://www.cctvlnf.com

** สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วยในวันอบรม **
เพื่อความสะดวกในการจัดทำเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน ตามที่แต่ละหน่วยงานได้ส่งหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยประกอบการจัดทำเว็บเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน มาให้ทางผู้จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนแล้วนั้น ขอให้ผู้เข้าอบรมหรือตัวแทนหน่วยงาน ควรจัดเตรียมเอกสาร ,ไฟล์งาน ,ไฟล์รูปภาพ ฯลฯ โดยหัวข้อที่ต้องจัดเตรียมเอกสารมา ดังนี้
ตัวอย่างหัวข้อ
1.ปณิธาน - ปรัชญา หรือความเป็นมา
2.โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน
3.ภารกิจ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4.ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
5.โครงการ (ของแต่ละหน่วยงาน)
6.ข่าวประกาศ (ของแต่ละหน่วยงาน)
7.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ หรือไฟล์เอกสารต่าง ๆ (เป็นไฟล์เอกสารที่สามารถนำขึ้นเว็บไซต์ให้บุคคลอื่นสามารถดาว์โหลดไฟล์เอกสารได้
8.Link(ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง/ลิงค์ที่น่าสนใจ)
9.ติดต่อเรา(หน่วยงานของท่าน)เป็นต้น ประกอบด้วย E-mailของหน่วยงาน , เบอร์โทรศัพท์ , รูปถ่ายของหน่วยงาน
เป็นต้น

**** รายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบเอกสารที่ตัวแทนหน่วยงานต้องจัดเตรียมมาให้พร้อมทุกหน่วยงาน*****
1. เอกสารของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งอาจเป็นเอกสารงานที่ยังไม่ได้จัดพิมพ์ ตามหัวข้อเว้บไซต์ ฯ ที่จัดส่งมา หรือจะปรับเปลี่ยนหัวข้อเพิ่มเติมก็ได้
2. ไฟล์เอกสารของแต่ละหน่วยงานที่จัดพิมพ์ไว้แล้ว อาทิ เช่น ไฟล์เอกสาร ที่รูปแบบ Ms-Word , Ms-Excel , Ms-PowerPoint
3. กิจกรรมของแต่ละงาน เช่น ไฟล์รูปภาพ เช่นไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg , .gif หรือรูปภาพที่อัดมาเป็นกระดาษมาแล้ว(อาจต้องนำมาสแกนเป็นไฟล์รูปภาพ จึงจะสะดวกในการจัดทำเว็บ ฯ)
4. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน เช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับห้องสมุด , งานวิจัย ต่าง ๆ
5. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานของท่าน

****สอบถามเพิ่มเติม*****
ได้ที่ : อาจารย์สุจินตรา จินตโรจน์ ณ ห้องศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ โทร. 4406 ,มือถือ 0-81307-5151
E-Mail : j_jinnies@hotmail.com