เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอเชิญรับฟังการบรรยายจากตัวแทนโครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 22/11/2553

ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดการบรรยายจากตัวแทน "โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา" ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.45 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้นล่าง อาคารหอประชุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี
ทางโรงเรียนสาธิต ฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ นี้ เข้าร่วมฟังการบรรยายจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
http://www.cctvlnf.com
.....................................................
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ :
.....................................................

บางเขน โทรศัพท์ 0 2942 8800-9 ต่อ 131 โทรสาร 0 942 8093

ชลบุรี โทรศัพท์ 0 3845 8701-3 ต่อ 4204 โทรสาร 0 3821 4580