เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

รับสมัครนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม พหุภาษา - Ritsumeikan Uji Senior High School เดือน ต.ค. 2554

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม โครงการการศึกษาพหุภาษา - Ritsumeikan Uji Senior High School ระหว่างวันที่ 11-22ต.ค.54

ส่งใบสมัครได้ที่ : งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โทร. 038-458-700-3 ต่อ 4204 , 4206

ค่าใช้จ่าย 65,000 – 75,000 บาท ขึ้นอยู่กับการค่าเงินเยนและราคาที่พัก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อ.ยอดสวรรค์ อิกูจิ ห้องภาษาญี่ปุ่น โทร. 038-458-700-3 ต่อ 4404
尖顶篷房租赁
车展篷房

*** รายละเอียด ***