เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ตามที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีนโยบายในการจัดโครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Harrow House International College, SWANAGE, Dorset, England และท่องเที่ยวกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา
4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 (สำหรับนักเรียนชั้น ป.5-ม.5)
ค่าใช้จ่าย 75,000 บาท และเงินปอนด์ 2,100 ปอนด์

*** รายละเอียดเพิ่ม ***
Replica Watches
www.dobreitling.com
Breitling Replica
Rolex Repliche
www.matflow.org