เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

อาจารย์ร่วมการสัมมนา “Primary Everywhere Tour 2012” ของ สำนักพิมพ์ Oxford University Press

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้เข้าร่วมสัมมนาของ Oxford University Press
“Primary Everywhere Tour 2012” ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม The Ambassador Bangkok

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : อ.ชมพูนุทท์ สุวรรณชัย
อาจารย์ผู้ร่วมสัมมนา : ทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้
1. อ. ชมพูนุทท์ สุวรรณชัย
2. อ. อัจฉรา อินมอญ
3. อ. ภคพล พิริยะเบญจวัฒน์
4. Aj. Justin Fogata
5. Aj. Margaret Rose Capella
6. Aj. Dennis Martin
7. Aj. Kana Omae
8. Aj. Riyo Hayami
รูปแบบการจัดสัมมนา
มีจำนวนโรงเรียนมากมายมาสัมมนาครั้งนี้ โดยมี Kathleen Kampa, Julie Gold ซึ่งเป็นวิทยากรชื่อดังที่มีความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ในชั้นเรียนเด็กประถมศึกษา มาให้ความรู้ ซึ่งได้แนะนำว่าการเรียนการสอนสำหรับเด็กประถมศึกษาที่น่าสนใจ ควรจัดโดยใช้บทเพลง ท่าทาง ท่าเต้น การเคลื่อนไหวร่างกาย รูปภาพที่น่าสนใจ บัตรคำที่จะช่วยนักเรียนจำได้ ดึงเอาธรรมชาติมาเกี่ยวข้องกับบทเรียน การแลกเปลี่ยน ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
โดยครั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีส่วนร่วมในการบรรยายด้วย เช่นสาธิตการสอนเด็กๆเรียน Colors โดยใช้เพลง และท่าทาง ก็ให้ผู้ร่วมสัมมนาได้มีส่วนร่วมในการร้องเพลงและแสดงท่าทางด้วยกัน เปรียบเสมือนเป็นนักเรียนประถม ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้น่าสนใจมาก ได้เปิดกว้างมุมมองใหม่ๆ ในการสอนได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการไปร่วมสัมมนา

1. อาจารย์ได้เปิดกว้างมุมมองในจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายมากขึ้น เช่นการใช้บทเพลง ท่าทาง ท่าเต้น การเคลื่อนไหวร่างกาย รูปภาพที่น่าสนใจ บัตรคำที่จะช่วยนักเรียนจำได้ ดึงเอาธรรมชาติรอบตัวมาเกี่ยวข้องกับบทเรียน การให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
 
2. อาจารย์ได้เล็งเห็นธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กชั้นประถมศึกษา เพื่อในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น

3. อาจารย์ได้ต่อยอดความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อบูรณาการกับวิชา หรือความแต่ละระดับได้เพิ่มขึ้น เพราะในช่วงการสัมมนาหนึ่ง เค้าได้นำแบบฝึกหัดถามตอบ ในหนังสือ มาแต่งเป็นบทเพลง ซึ่งทำให้คิดต่อได้ว่า ทุกเนื้อหา ทุกบทเรียนเราสามารถนำมาเป็นสื่อที่น่าสนใจให้กับนักเรียนได้
 
4. อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ซึ่งกันและกัน เพราะเนื่องจากการไปสัมมนาครั้งมีหลากหลายโรงเรียน อีกทั้งในโรงเรียนของเรามีทั้ง อาจารย์ผู้ประสานงานไทย อาจารย์ต่างชาติทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นด้วยReplica Watches
Cheap Patek Philippe Replica
Patek Philippe Replica
Cartier Replica Watches
www.marketingmix.org.uk