เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

อาจารย์ร่วมสัมมนาโครงการ "ไมโครซอฟท์เอสเอ็มอีสัญจร "

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสัมมนาโครงการ ไมโครซอฟท์เอสเอ็มอีสัญจร " Time is now!!" ปรับธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือใกล้ตัว" ณ patek philippe replica watches Garden Cliff Resort & Spa Pattaya ห้อง Jade Ballroom ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น.-17.00 น. จำนวน 2 ท่าน คือ
1.อาจารย์อรรถนัย สุขสวัสดิ์
2.อาจารย์สมยศ เดชะ

สรุปความรู้ที่ได้รับ
1. ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆในการทำธุรกิจ
2. ได้รู้จักกับโปรแกรมใหม่ๆ  cheap cartier replica ที่ใช้กันในองค์กร เพื่อช่วยในการทำงานด้านต่างๆ เช่น งานเอกสาร การติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกันบนงานเอกสารชิ้นเดียวกัน
3. ได้เรียนรู้เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Excel breitling replicaเรื่อง Pivot table และ Power pivot
ซึ่งความรู้ต่างๆเหล่านี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียนได้