เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ณ "BEIJING UNION UNIVERSITY (BUU),China"

ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ณ "BEIJING UNION UNIVERSITY (BUU),China" ในระหว่างวันที่ 8 - 27 ตุลาคม 2553

รายละเอียด : สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
1. การรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 สิงหาคม 2553
2. คุณสมบัติผู้สมัคร : รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 5
3. ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ เป็นเงิน 56,900 บาท
婚庆篷房
*** สนใจสมัคร สามารถอ่านรายละเอียดพร้อม Download เอกสารต่าง ๆ ได้ที่
篷房租赁


ข่าว-ประกาศ : ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์